Soft-tissues image processing: comparison of traditional segmentation methods with 2D active contour methods

dc.contributor.authorMikulka, Jancs
dc.contributor.authorGescheidtová, Evacs
dc.contributor.authorBartušek, Karelcs
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume12cs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:01:15Z
dc.date.available2020-08-04T11:01:15Z
dc.date.issued2012-07-31cs
dc.description.abstractThe paper deals with modern methods of image processing, especially image segmentation, classification and evaluation of parameters. It is focused primarily on processing medical images of soft tissues obtained by magnetic resonance tomography (MR). It is easy to describe edges of the sought objects using of segmented images. The edges found can be useful for further processing of monitored object such as calculating the perimeter, surface and volume evaluation or even three-dimensional shape reconstruction. The proposed solutions can be used for the classification of healthy/unhealthy tissues in MR or other imaging. Application examples of the proposed segmentation methods are shown. Research in the area of image segmentation is focused on methods based on solving partial differential equations. This is a modern method for image processing, often called the active contour method. It is of great advantage in the segmentation of real images degraded by noise with fuzzy edges and transitions between objects. In the paper, results of the segmentation of medical images by the active contour method are compared with results of the segmentation by other existing methods. Experimental applications are given which demonstrate the very good properties of the active contour method.en
dc.description.abstractČlánek se zabývá moderními metodami zpracování obrazů, konkrétně segmentací obrazů, klasifikací a vyhodnocením parametrů. Je zaměřen primárně na zpracování medicínských obrazů měkkých tkání pořízených magneticko-rezonanční tomografií (MR). Segmentované obrazy slouží k popisu hran hledaných objektů. Hrany mohou být užitečné pro další zpracování hledaných oblastí jako je výpočet obvodu, povrchu, objemu nebo dokonce pro trojrozměrnou rekonstrukci. Navrhovaná řešení mohou být použity pro klasifikaci zdravých/postižených tkání pomocí MR nebo dalších technik. Jsou ukázány příklady aplikací. Výzkum v oblasti segmentace obrazů je zaměřen na metody založené na řešení parciálních diferenciálních rovnic. Jde o moderní metody zpracování obrazů, často nazývané metody aktivních kontur. Mají velmi dobré výsledky při segmentování reálných obrazů zatížených šumem, hladkými přechody mezi oblastmi a rozmazanými hranami. V článku jsou srovnány výsledky segmentace medicínských obrazů metodou aktivních kontur s dalšími metodami. Jsou uvedeny experimentální aplikace, které ukazují velmi dobré vlastnosti metody aktivních kontur.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent153-161cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationMeasurement Science Review. 2012, vol. 12, issue 4, p. 153-161.en
dc.identifier.doi10.2478/v10048-012-0023-8cs
dc.identifier.issn1335-8871cs
dc.identifier.other92915cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68378
dc.language.isoencs
dc.publisherDe Gruyter Opencs
dc.relation.ispartofMeasurement Science Reviewcs
dc.relation.urihttps://www.degruyter.com/view/j/msr.2012.12.issue-4/v10048-012-0023-8/v10048-012-0023-8.xmlcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unportedcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1335-8871/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cs
dc.subjectZpracování medicínských obrazů
dc.subjectsegmentace obrazu
dc.subjectjaterní nádor
dc.subjectdisk čelistního kloubu
dc.subjectlevel set
dc.subjectaktivní kontury
dc.subjectprahování
dc.subjectsegmentace povodním
dc.subjecthranové detektory
dc.subjectMedical image processingen
dc.subjectimage segmentationen
dc.subjectliver tumouren
dc.subjecttemporomandibular joint discen
dc.subjectlevel seten
dc.subjectactive contoursen
dc.subjectthresholdingen
dc.subjectwatersheden
dc.subjectedge detectorsen
dc.titleSoft-tissues image processing: comparison of traditional segmentation methods with 2D active contour methodsen
dc.title.alternativeZpracování obrazů měkkých tkání: srovnání tradičních segmentačních metod s metodou 2D aktivních konturcs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-92915en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:01:15en
sync.item.modts2020.08.04 12:41:02en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechnikycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
msr2012.pdf
Size:
527.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
msr2012.pdf