Influence of New Aprotic Electrolytes on Negative Electrode Materials for Lithium-ion Batteries

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-07-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ESG
Abstract
This paper briefly describes experiments which investigate mutual compatibility of aprotic solvents and negative electrode materials. The work follows the current trend of enhancing fire safety by using new kinds of aprotic solvents. Solvents and their mixtures used in this work have a higher flash point than solvents commonly used in lithium-ion batteries, e.g. sulfolane. The influence of electrolytes on the proper operation of negative electrode materials was considered. In these experiments, graphite and lithium titanate oxide, Li4Ti5O12 were used as a negative electrode materials. Various combinations of aprotic solvents and negative electrode materials were tested. The main objective of these experiments was to find an aprotic electrolyte with a higher fire safety that can properly operate in a system containing standard negative electrode materials, used in lithium-ion batteries. Also the stability of the SEI layer has been investigated in different electrolytes.
Tento článek stručně popisuje experimenty, které vyšetřování vzájemnou kompatibilitu aprotických rozpouštědel a záporné elektrodě materiálů.Práce sleduje současný trend zvyšování požární bezpečnost využitím nových druhů aprotických rozpouštědel. Rozpouštědla a jejich směsi, používané v této práci mají vyšší bod vzplanutí než rozpouštědel běžně používaných v lithium-iontových baterií, např sulfolan. Byl považován za Vliv elektrolytů na řádný provoz negativních materiálů elektrod. V těchto experimentech, grafitu a oxidu lithium titanát, Li4Ti5O12 byly použity jako negativní materiálů elektrod. Byly testovány různé kombinace aprotických rozpouštědel a negativních materiálů elektrod.Cílem těchto experimentů bylo najít aprotické elektrolytu s vyšší požární bezpečnosti, které mohou správně pracovat v systému, který obsahuje standardní záporné elektrody materiály, používané v lithium-iontových baterií. Také stabilita vrstvy SEI byl zkoumán v různých elektrolytů.
Description
Citation
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE. 2015, vol. 10, issue 7, p. 5264-5275.
http://www.electrochemsci.org/papers/vol10/100705264.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
DOI
Citace PRO