Podnikatelský záměr - založení nové provozovny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem restaurace RACEK, a to otevřením nové provozovny. Zaměřuje se na vymezení základních pojmů souvisejících s podnikatelským záměrem a následně je v souladu s teoretickými poznatky zpracován podnikatelský plán. Na základě výsledků poté doporučím realizovat celou investici nebo jen její část.
The bachelor thesis deals with the business plan of the RACEK restaurant by opening a new branch. It focuses on the definition of basic concepts related to the business plan and then the business plan is elaborated on the basis of theoretical knowledge. On the basis of the results, I then recommend to realize the whole investment or just a part of it.
Description
Citation
HÁJKOVÁ, K. Podnikatelský záměr - založení nové provozovny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Otázky oponenta: Jak si vysvětlujete, že předchozí provoz v daném objektu byl uzavřen? částečně odpovězeno Jak lze prověřit, zda jsou vstupní data v praktické části relevantní? odpovězeno Prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. Na čem stavíte svůj podnikatelský návrh, jaká bude Vaše cílová skupina zákazníků? odpovězeno Uvažovala jste sezónní výkyvy vytíženosti, např. letní období? částečně odpovězeno Váš plán je postaven pouze na tom, že v blízkém okolí není žádná jiná restaurace? odpovězeno Ing. Helena Hanušová, Csc. Jak daleko je restaurace daleko od areálu Masarykovy univerzity? Je řešeno parkování při velkých akcích, např. promoce, pohřeby, svatby? Uvažovala jste o tomto způsobu služeb - velké akce? částečně odpovězeno Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. Váš bratr jako grafik skutečně pracuje zadarmo? Bude výsledek jeho práce skutečně kvalitní ve srovnání s grafikou na zakázku, když za svou práci nedostane zaplaceno? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO