Rámový most o jednom poli

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh mostu přes řeku. Byly vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce byla navržena jako rámový most o jednom poli s rozpětím 24,0 m. Výpočet účinků zatížení je proveden v progamu Scia Engineer a posouzení v programu MS Excel. V této práci byl proveden návrh a výkresová dokumentace mostovky a opěry.
The aim of this bachelor thesis is the design and analysis of bridge across the river. Three variants were designed. The structure was designed as a one-span frame bridge with a parabolic haunch with of span range of 24,0~m. The calculation of load efects eas made in software Scia Engineer and for evaluation was used MS Excel. Both design and relevant drawing documentation of the bridge deck and abutment.
Description
Citation
ČERNÝ, P. Rámový most o jednom poli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO