Expanze vybraného podniku na slovenský trh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se zabývá vytvořením doporučeného postupu pro realizaci fotovoltaické elektrárny na rodinném domě na západním Slovensku pro společnost PV Service Plus. Teoretická část se věnuje teoretickým poznatkům čerpaným z odborné literatury. V analytické části se věnuje zpracováním analýz, které jsou pro tuto expanzi důležité. Návrhová část je věnována vytvořením doporučeného postupu pro realizaci fotovoltaické elektrárny a návrhům pro zákazníka.
This thesis is focused on creation of a recommended procedure for the implementation of photovoltaic power plant on a family house in western Slovakia for the company PV Service Plus. The theoretical part is based on professional literature related to topic. The analytical part is focused on processing of analysis that are important for this expansion. The practical part is devoted to the creation of a recommended procedure for the implementation of a photovoltaic power plant and proposals for the customer.
Description
Citation
HRUBOŠ, R. Expanze vybraného podniku na slovenský trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Ptáček: V práci jste zmiňoval riziko teritoriální. Jednou z možností je u tohoto rizika pojištění. Na koho byste se obrátil? - odpovězeno doc. Karas: V rámci zhodnocení návrhů počítáte ČSH, jakým způsobem jste odhadl diskontní míru? Na základě čeho jste vybral použité metody investičního rozhodování? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO