Automatické rozměření signálů EKG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca pojednáva o automatickom rozmeraní EKG signálu. Využíva algoritmus popísaný autormi Lagune, Jané a Caminale. Ich práca využíva prvú diferenciu pre rozmeranie signálu EKG. Táto bakalárska práca taktiež využíva vlnkovú transformáciu pre dosiahnutie lepších výsledkov.
This thesis deals about automatic delineation of ECG. We use algorithm, which is descriped by autors Lagune, Jané and Caminale. Their work uses first derivation for delineation ECG signal. This bachelor thesis also uses a wavelet transform to reach better results.
Description
Citation
ŽIAK, M. Automatické rozměření signálů EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Hejč (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Provazník položil otázku: Jaký byl hlavní důvod pro vypracování Vaší práce? Co byla největší výzva? Kde a proč selhávaly dostupné metody? MUDr. Gumulec položil otázku: Jak bylo provedeno rozměření napříč různými kanály? Doc. Černý položil otázku: Jak byla provedena úprava algoritmu? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO