Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek, u kterých uplynula doba splatnosti. Teoretická část se věnuje objasnění pojmů spojených se zajištěním a vymáháním pohledávek. Dále se zabývá různými způsoby vymáhání pohledávek podle občanského soudního řádu a exekučního řádu. V analytické části jsou uvedeny základní informace o společnosti a dále současný stav pohledávek a jejich rozbor. V práci jsou také uvedeny návrhy na efektivnější vymáhání pohledávek.
This bachelor thesis is focusing on enforcement of overdue receivables. In theoretical part are explained terms connected with receivables ensuring and enforcement. There are also described different methods of enforcement receivables according to the Civil Procedure Code and Enforcement Regulations. In the analytical part are presented basic information about the company and present status of receivables and their analysis. The thesis includes suggestions for more efficient receivables enforcement.
Description
Citation
HRBÁČKOVÁ, K. Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Filip Šimeček (člen)
Date of acceptance
2017-06-23
Defence
otázka oponenta - odpovězeno doc. Lajtkepová - Ve Vaší bakalářské práci máte uvedeno, že společnost exportuje do postsovětských států, ale není zde uvedeno žádné zajištění tohoto exportu. Neuvažovala Vámi vybraná společnost o nějakém způsobu zajištění tohoto exportu - odpovězeno doc. Lajktepová - Využívá tato společnost při exportu alespoň akreditivy nebo dokumentární inkaso - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO