Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou aplikácie pre malé e-komerčné firmy. Software v rámci tejto práce bol vytvorený pre firmu MegaComics. Aplikácia je určená na automatické výpočty veličín, pre optimálne zásoby podľa predpovedaného dopytu. Dokument obsahuje popis teórie a vedomosti nevyhnutnej na tvorbu aplikácie. Časť práce sa zaoberá analýzou firmy a výpočtami, ktoré sú potrebné na vytvorenie aplikácie. Na záver je popis vytvorenej aplikácie a kódu, vytvoreného s použitím jazyka Visual Basic for Applications.
This study describes development of the software to support stock management for small e-commerce companies. The software development was done for the company called MegaComics. The purpose of the developed software is automated calculation of the optimal stock values based on the predicted demand. The first part of the document contains an overview of theoretical knowledge needed during the development of the software. Next to that, it describes the company and calculations required for the application development. The last part contains details on the software application and code which was developed in Visual Basic for Applications.
Description
Citation
LACKOVÁ, I. Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.: Jak společnost vybírá komiksy, které bude distribuovat? - zodpovězeno Ing. Josef Veselý, CSc.: Jaká je právní subjektivita firmy? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO