Biologically active compounds contained in grape pomace

Abstract
A healthy lifestyle and gastronomic trends based on traditional and local foods accompanied by waste-free technologies are currently in the primary focus. One of the raw materials with properties in alignment with such requirements is grape pomace. This paper evaluates the antioxidant activity of grape pomace (which is homogenized into a brown powder) and selected commonly available commercial flours – wheat bread, rye plain, and rye whole grain flour – using DPPH (2,2diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate) and total polyphenol content method, where was used Folin-Ciocalteaure agent and then it was determined by spectrophotometric method (the measure of absorbance). The total amount of polyphenols in grape pomace was measured of 47.94 mg GAE.g-1, but the value 0.27 mg GAE.g-1 was measured in wheat bread flour. Grape pomace performed the antioxidant activity of 57.45 mg AAE.g-1, whereas wheat bread flour of only 0.21 mg AAE.g1 Compared to selected commercial flours, the total amount of polyphenols in grape pomace was up to 150 times higher and the ratio of antioxidant activity between grape pomace and wheat bread flour was even more than 280 times higher. This makes it possible to fortify commercial, commonly available flours with different amount of grape pomace so that products with a higher amount of biologically active substances can be prepared. Another benefit could be a reduction in health risks and a contribution to improving consumer health.
Zdravý životní styl a gastronomické trendy založené na tradičních a místních potravinách doprovázených bezodpadovými technologiemi jsou v současnosti primárně zaměřeny. Jednou ze surovin, jejichž vlastnosti odpovídají těmto požadavkům, jsou hroznové výlisky. Tento článek hodnotí antioxidační aktivitu hroznových výlisků (které se homogenizují na hnědý prášek) a vybraných běžně dostupných komerčních mouček - pšeničný chléb, žitná hladká a žitná celozrnná mouka - za použití DPPH (2,2-difenyl-1-pikryl- hydrazyl-hydrát) a metodou obsahu celkového polyfenolu, kde bylo použito činidlo Folin-Ciocalteaure a poté bylo stanoveno spektrofotometrickou metodou (míra absorbance). Celkové množství polyfenolů v hroznových výliskech bylo naměřeno 47,94 mg GAE.g-1, ale hodnota 0,27 mg GAE.g-1 byla měřena v pšeničné mouce. Hroznové výlisky vykazovaly antioxidační aktivitu 57,45 mg AAE.g-1, zatímco pšeničná chlebová mouka pouze 0,21 mg AAE.g 1 Ve srovnání s vybranými komerčními moukami bylo celkové množství polyfenolů v hroznových výliskech až 150krát vyšší a poměr antioxidační aktivity mezi hroznovými výlisky a moukou z pšeničného chleba byl dokonce více než 280krát vyšší. To umožňuje posílit komerční, běžně dostupné mouky s různým množstvím hroznových výlisků, aby bylo možné připravovat výrobky s vyšším množstvím biologicky aktivních látek. Další výhodou může být snížení zdravotních rizik a příspěvek ke zlepšení zdraví spotřebitele. (automatický překlad)
Description
Citation
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2020, vol. 14, issue 1, p. 854-861.
https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1433
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO