Interní audit v malé organizaci.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Účelem této bakalářské práce bylo zpracovat literární rešerši na téma interní audit v malé organizaci a z takto provedeného průzkumu vyvodit vlastní závěry. Obsahuje seznámení s průběhem auditů se zaměřením na interní audity včetně specifických odlišností auditování v malých organizacích. Vytváří přehled současného stavu interních auditů s výhledem na budoucí koncept auditů.
The purpose of this bachelor thesis was the elaboration of the literary recherché on the topic of internal auditing in small organization and draw the conclusions from such a search. The thesis contains the introduction of auditing process with focus on internal audits including specific diversities in auditing of small organization. Build up the survey of internal audit with the perspective on future auditing concept.
Description
Citation
OBŮRKA, M. Interní audit v malé organizaci. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Jan Řehoř, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO