Návrh vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti ABC spol. s r. o. Se zaměřením na poskytování benefitů a dále návrhem rozvoje systému odměňování zaměstnanců. Analytická část bude obsahovat poznatky o motivaci, hodnocení a odměňovaní pracovníků v dané společnosti. V praktické části je představena společnost ABC spol. s r. o. a její komplexnější shrnutí.
The bachelor thesis deals with the proposal of internal regulation for evaluation and remuneration of employees in the company ABC spol. s r. o. Focusing on the provision of benefits and the proposal for the development of the remuneration system for employees. The analytical part will include knowledge of internal regulation, motivation, evaluation and rewarding of the company's employees. In the practical part is introduced company ABC spol. s r. o., and its comprehensive summary.
Description
Citation
ARBEIT, L. Návrh vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Mgr. Helena Musilová – Hodnotil jste návrhy z daňového hlediska pro zaměstnavatele a zaměstnance- zodpovězeno Mgr. Helena Musilová – Je časový harmonogram reálný z pohledu dotknuté společnosti- zodpovězeno Ing. Josef Novotný, Ph.D. – Dotaz na znalost teorie Z. Freuda- zodpovězeno s výhradami
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO