Blender addon pro generování 3D matematických rovnic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je tvorba Blender addonu, ktorý uľahčuje užívateľom vytváranie 3D matematických rovníc. Na rozdiel od alternatívnych riešení sa rovnice skladajú z individuálnych editovateľných textových objektov. Vstupné dáta sú zadávané v matematickej notácii jazyku Latex. Následne sú analyzované pomocou lexikálnej a syntaktickej analýzy. Pri bezchybnom prechode dochádza k vygenerovaniu zadanej matematickej rovnice v 3D prostredí. Výsledný addon je funkčný s podporou základných Latex príkazov a je určený na verejné použitie.
This bachelor's thesis aims to create a Blender add-on, which makes the creation of 3D mathematical equations easier for users. Unlike alternative solutions, equations consist of individual editable text objects. The input data are entered in the mathematical notation of the Latex language. They are later analyzed using lexical and syntax analysis. When no faults are found, the specified mathematical equation is generated in a 3D environment. The final add-on is functional with the support of main Latex commands and is intended for public use.
Description
Citation
STRENKOVÁ, K. Blender addon pro generování 3D matematických rovnic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hynek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO