Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce na téma „Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení“ se zabývá analýzou finanční situace firmy EKOFILTR spol. s r.o. v letech 2011–2015. Teoretická část popisuje teoretická východiska, která jsou pak aplikována na analyzovanou společnost. Cílem práce je zhodnocení finanční situace podniku a návrh opatření, která povedou ke zlepšení.
This bachelor’s thesis on „Evaluation of the financial situation of a company and proposals to its improvement“ analyzes the financial situation of the firm EKOFILTR spol. s r.o. in the years 2011–2015. The first part of the thesis describes the theoretical basis, which are applied on the analyzed company. The aim of the thesis is to evaluate the financial situation of the enterprise and form proposals that could lead to the improvement.
Description
Citation
VÁŇA, J. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
otázka vedoucího: zodpovězeno otázka oponenta: zodpovězeno doc. Brychta: Jaké jsou slabé stránky bankrotních modelů? zodpovězeno doc. Brychta: Je Vámi uvedená organizační struktura odpovídající? zodpovězeno doc. Brychta: Jako silnou stránku uvádíte nízký podíl reklamací, jaká je situace ve srovnání s konkurencí? zodpovězeno doc. Brychta: Uvádíte, že sankce pro neplatící klienty vyplývají z obchodního zákoníku. Je uvedené tvrzení korektní? zodpovězeno doc. Brychta: Jaké jsou v úrhnu náklady spojené s Vašimi návrhy? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO