Matematika pro elektromagnetismus

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je pomocí vybraných kapitol matematiky, konkrétně tenzorů, vektorových polí, orientovaných křivkových a plošných integrálů a integrálních vět, popsat elektromagnetické zákony včetně odvození Maxwellových rovnic pomocí diferenciálního, integrálního i tenzorového počtu s následnou ukázkou užitečnosti tenzorového zápisu těchto rovnic.
The goal of this thesis is the description of elektromagnetism by means of selected parts of mathematics, in particular tensors, vector fields, integral calculus and integral theorems. Maxwell's equations will be derived by means of these notions in integral form, differential form and tensor form, we also show usefulness of tensor form of these equations.
Description
Citation
RÁRA, M. Matematika pro elektromagnetismus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (člen) doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Příklady tenzorů ve fyzice. Rozdíl mezi skalárními součiny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO