Přehled nových trendů v konstrukci krátkých palných zbraní.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je vytvoření přehledu konstrukčních provedení krátkých palných zbraní a to pistolí a revolverů. První kapitola bakalářské práce obsahuje rozbor hlavních a ostatních částí, ze kterých jsou pistole a revolvery složeny. V následující kapitole je historický vývoj s rozdělením dle základních konstrukčních provedení a s popisem několika provedení pistolí a revolverů. Poslední kapitola hodnotí současný a budoucí trend vývoje v konstrukcích krátkých palných zbraní.
The objective of bachelor´s work is survey type of construction short arms namely pistol and revolvers. The first chapter bachelor´s work includes analysis of the main and others parts, this patrs are located pistols and revolvers. In the following chapter is historical evolution with dividing according to primary objective type of construction and description of several fulfilment revolver and revolvers. The last chapter evaluate contemporary and future tendency of development in constructions short arms.
Description
Citation
FIŠER, P. Přehled nových trendů v konstrukci krátkých palných zbraní. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO