Návrh na změnu přístupu managementu k pracovníkům na výrobním pracovišti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce analyzuje management a řízení pracovního výkonu firmy „XY, a.s.”. Po představení společnosti jsou v teoretické části vysvětleny pojmy v oblasti managementu, stylů řízení, manažerských funkcí, výkonů pracovníků, motivace a hodnocení jejich výkonu vedoucím pracovníkem. Praktická část tedy obsahuje analýzu managementu firmy a vedení pracovníků ve výrobní části podniku. Na základě těchto výsledných údajů jsou navržena opatření pro zlepšení dané situace v podniku.
Bachelor thesis analyzes the management of organization the company,, XY, a.s.” After the introduction of the company are in the theoretical part explains the concepts in management, management styles, management functions, staff performance, motivation and performance evaluation of the manager. The practical part includes an analysis of the company's management and leadership skills in the manufacturing part of the company. Based on these data the resulting measures are proposed to improve the situation in the company.
Description
Citation
MACHALOVÁ, Š. Návrh na změnu přístupu managementu k pracovníkům na výrobním pracovišti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Vladimír Karpeta (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázka vedoucího práce - zodpovězeno Otázka oponenta práce - zodpovězeno Ing. Vladimír Karpeta Otázka: Konkretizujte navrhované opatření systému (výběr vlastního benefitu). - zodpovězeno Ing. Pavel Mráček, Ph.D. Otázka: Geografická lokace společnosti, upřesnění stavu zaměstnanců ve společnosti - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO