Stabilizace sekvence snímků bez snížení jejich rozlišení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Třes, který ovlivňuje video kameru během pořizování záznamu, snižuje úroveň diváckého komfortu. Tato práce obsahuje návrh metody pro stabilizaci uložené sekvence snímků a vyplnění vzniklých prázdných míst ve snímcích. Rozlišení obrazu tak zůstává beze změny.
The shake that affects the video camera during taking of the footage degrades the level of the viewer experience. This article contains the design of the method that stabilizes the stored footage and fills in the gaps in the separate frames, so the picture resolution remains the same after the process.
Description
Citation
OTRUBA, V. Stabilizace sekvence snímků bez snížení jejich rozlišení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anna Přibilová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kouřil (člen) Ing. Ladislav Káňa (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Předpokládáte pouze lineární třes? Je možne kompenzovat rotaci a jiné? Lze numericky ohodnotit kvalitu stabilizace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO