Mlha

Abstract
Projekt „Mlha” představuje vizuální vyprávění na pomezí 2D digitální hry a interaktivní animace. Virtuální prostor se zde tematicky pohybuje mezi klíčovými slovy jako je sen, spánek, limbo, fáze smutku, fáze umírání. Následně je zpracovává formou metafory za pomoci neexistující krajiny s konkrétními prvky (stromy, rostliny a další). Cesta krajinou, cesta mlhou. Součástí pohybu virtuálním prostorem je zde průzkum lineárního vypravení v čase.
The "Mist" is a visual narrative project on the border between 2D digital games and interactive animation. The virtual space here thematically take place between key words such as dream, sleep, limbo, phase of sadness, phase of dying. Subsequently, a form of metaphor is elaborated with the help of a non-existent landscape with specific elements (trees, plants, and others). Road through the countryside, road through the mist. Part of the movement of virtual space is a survey of linear processing over time.
Description
Citation
VOLKOVA, Z. Mlha [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Vojtěch Vaněk (předseda) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) doc. MgA. Mikuláš Macháček (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) MgA. Jozef Ondrík (člen) M.Sc. Denisa Kollarová (člen) Mgr. Miroslav Maixner, Ph.D. (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Vladimír Kudělka (člen) Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba byla zahájena představením studentky, následně byly studentka a komise seznámeny s obsahem posudků vedoucího práce a oponenta. Poté, co byla ve větším detailu prezentována bakalářská práce, zodpověděla studentka dotazy z posudků a byla zahájena rozprava. V ní studentka na základě dotazů komise dále zpřesnila informace o některých detailech práce a produkčních plánech do budoucna. Odpovědi studentky byly věcné, argumentačně konzistentní.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO