Kompaktní město - řeka a železnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce řeší blok domů v sousedství Cejlu a brněnské teplárny v areálu BMT Technology, který je částečně nevyužívaný. Do stávajícího chaotického prostředí se návrh snaží vnést potřebnou chybějící městskost. Tou je myšleno bezpečí, komunikace a reprezentativnost prostředí ve městě. Pomocí hmoty bloku a jeho využití jsou jasně vymezeny soukromé a veřejné prostory.
Diploma thesis solve a block of houses in neighbourhood town avenue Cejl and city heat station in the area of the firm BMT Technology which is partially unused. The project attempt to bring necessary missing urbanity in the area. It means safety, communication and representation urban environment. With the aid of the mass and its use the private and public spaces and its are explicitly defined.
Description
Citation
KOSTKOVÁ, L. Kompaktní město - řeka a železnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Lubica Vitková (předseda) Ing. arch. Bohumila Hybská (člen) Ing. arch. Ladislav Kuba (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen) prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2010-05-31
Defence
Studentka představila svůj projekt a reagovala na položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO