Úplné Maxwellovy-Lorentzovy rovnice v cgs a SI

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
Abstract
Článek uzavírá sérii tří článků započatou články [5], [4]. Reference [2] byla užita ve větě 1 a poznámce 2 (konkrétně kap. o integraci Maxwellových rovnic), reference [1] v dkazu věty 5 (konkrétně odvození vztahu (48.11), který vyjadřuje rychlost světla c). V sérii je nejvýznamnější článek [4] se svými výhradami k Einsteinově postupu.
Description
Keywords
Citation
Kvaternion. 2015, 4, č. 1-2, s. 19-23. ISSN 1805-1332.
http://kvaternion.fme.vutbr.cz/2015/kv15_1-2_zenisek_2_final.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
DOI
Citace PRO