As long as I don't remember who is wearing trousers anymore

Abstract
Má diplomová práce s názvem As long as I don’t remember who is wearing trousers anymore sestává ze série velkoformátových maleb. Ve své práce se zabývám figurální malbou zejména technikou pastelem a atmosférou. Skrze atmosféru obrazu ve své práci vytvářím prostor pro naraci a tajemno. V textové části diplomové práce se zabývám zejména formálními aspekty malby.
The diploma thesis entitled As long as I don't remember who is wearing trousers anymore consists of a series of large-format paintings. The work is the result of the author's long-term interest in figural painting and especially in the pastel technique and its possibilities of depicting the atmosphere. Through the atmosphere of the image, the diploma thesis creates a space for narration and mystery. In the textual part of the diploma thesis, the author deals mainly with formal aspects of painting.
Description
Citation
RAFAELOVÁ, K. As long as I don't remember who is wearing trousers anymore [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) Julie Béna (člen) MgA. Jakub Jansa (člen) Mgr. Silvie Šeborová (člen) MgA. Alžběta Bačíková, Ph.D. (člen) MgA. Marie Štindlová (člen) PhDr. Mgr. Kateřina Štroblová (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
Autorka nejdříve přečetla vlastní obhajobu. Následně byly přečteny posudky. Nejprve vedoucí, pak oponentky. Studentka zodpověděla otázky oponentky a byla otevřena diskuze. Autorka vysvětluje instalační řešení, konkrétní kresby na zdech a světla. Komise se prá po důvodu kreseb na zdech, zda neubírají pozornost malbám. Dále se ptají po důvodu přesunu ze školy. Komise se ptá po řešení maleb, jejich formátech a použití pastelu. Komise zdůrazňuje na malbách tzv. hluchá místa a dává rady, jak je možné si s nimi poradit. Komise se ptá po volbách malířského jazyka a způsob stylizace. Shledávají, že autorka asi v malbě vytváří „berličky“. Hodnotí plány, rytmy, použití barev atd. Komise se neshodně na vhodnosti práce s prostorem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO