Marketingová strategie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro státní podnik Povodí Moravy, s. p. Obsahuje zjištění současného stavu marketingové strategie a návrhy na možná zlepšení, která povedou k získání nových zákazníků. V bakalářské práci naleznete nejen teoretická východiska, podle kterých jsem postupovala, ale také konkrétní řešení.
This bachelor thesis describes the design of a marketing strategy for the state enterprise Povodí Moravy, s. p. Contains the current state of marketing strategies and suggestions for possible improvements that will lead to the acquisition of new costumers. In the Bachelor thesis will find not only theoretical background by which I have progressed, but also the specific solutions.
Description
Citation
ANDRÝSKOVÁ, H. Marketingová strategie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Ing. Milan Chytil (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Otázka oponenta práce: Viz příloha Odpovězeno. Luňáček Jiří, Ing., Ph.D., MBA: Jak vnímáte konkurenční prostředí z pohledu odběratelů? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO