Detekce objektů v laserových skenech pomocí konvolučních neuronových sítí

but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Proč detekce středové čáry funguje hůře než té krajní? Jak by se Vaše metoda dala použít např. pro detekci čáry v online režimu? Nebo pro detekci všech čar v celém mračně bodů bez zásahu uživatele? Co jste detekoval na vozovce? Jak jste výstup testoval? Uvažoval jste o použití jiných přístupů? Jak byste učil perceptronovou síť bez použití backpropagation? Jakým způsobem jste spojoval lokální čáry do globální?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologie a umělá inteligencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVeľas, Martincs
dc.contributor.authorMarko, Petercs
dc.contributor.refereeBeran, Vítězslavcs
dc.date.accessioned2021-06-25T07:55:35Z
dc.date.available2021-06-25T07:55:35Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractPráca sa zaoberá detekciou čiary vodorovného dopravného značenia z mračna bodov, ktoré bolo získané laserovým mobilným mapovaním. Systém pracuje interaktívne v spolupráci s užívateľom, ktorý vyznačí počiatok čiary dopravného značenia. Program postupne deteguje zvyšné časti dopravného značenia a vytvorí ich vektorovú reprezentáciu. Na začiatku je mračno bodov premietnuté do vodorovnej roviny a výsledkom je 2D obrázok, ktorý je segmentovaný konvolučnou neurónovou sieťou U-Net. Segmentácia označuje jednu dopravnú čiaru. Segmentácia je prevedená na lomenú čiaru, ktorú je možné použiť v geo-informačnom systéme. Sieť U-Net pri testovaní dosiahla presnosť segmentácie 98,8\%, špecificitu 99,5\% a senzitivitu 72,9\%. Odhadnutá lomená čiara dosiahla priemernú odchýlku 1,8cm.cs
dc.description.abstractThis thesis is aimed at detection of lines of horizontal road markings from a point cloud, which was obtained using mobile laser mapping. The system works interactively in cooperation with user, which marks the beginning of the traffic line. The program gradually detects the remaining parts of the traffic line and creates its vector representation. Initially, a point cloud is projected into a horizontal plane, crating a 2D image that is segmented by a U-Net convolutional neural network. Segmentation marks one traffic line. Segmentation is converted to a polyline, which can be used in a geo-information system. During testing, the U-Net achieved a segmentation accuracy of 98.8\%, a specificity of 99.5\% and a sensitivity of 72.9\%. The estimated polyline reached an average deviation of 1.8cm.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationMARKO, P. Detekce objektů v laserových skenech pomocí konvolučních neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.cs
dc.identifier.other136756cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200133
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvodorovné dopravné značeniecs
dc.subjectlomená čiaracs
dc.subjectpočítačové videniecs
dc.subjectlaserové skenovaniecs
dc.subjectvelodyne LiDARcs
dc.subjectmračno bodovcs
dc.subjectkonvolučné neuronové sietecs
dc.subjectdetekcia objektovcs
dc.subjectU-Netcs
dc.subjectsémantická segmentáciacs
dc.subjecthlboké učeniecs
dc.subjectPCLcs
dc.subjectQGIScs
dc.subjectKerascs
dc.subjectTensorFlowcs
dc.subjecthorizontal traffic signsen
dc.subjectpolylineen
dc.subjectcomputer visionen
dc.subjectlaser scanningen
dc.subjectVelodyne LiDARen
dc.subjectpoint clouden
dc.subjectconvolutional neural networksen
dc.subjectobject detectionen
dc.subjectU-Neten
dc.subjectsemantic segmentationen
dc.subjectdeep learningen
dc.subjectPCLen
dc.subjectQGISen
dc.subjectKerasen
dc.subjectTensorFlowen
dc.titleDetekce objektů v laserových skenech pomocí konvolučních neuronových sítícs
dc.title.alternativeObject Detection in the Laser Scans Using Convolutional Neural Networksen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-22cs
dcterms.modified2021-06-24-11:34:53cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid136756en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:10:05en
sync.item.modts2021.11.22 22:02:37en
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-23519_v.pdf
Size:
86.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-23519_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-23519_o.pdf
Size:
90.36 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-23519_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_136756.html
Size:
1.48 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_136756.html
Collections