Topný systém s využitím akumulace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce Topný systém s využitím akumulace se zabývá vhodným řešením vytápění rodinného domu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována teoretickému úvodu, který objasňuje problematiku akumulačních nádrží a popisuje, jak akumulační nádrže fungují a jaké procesy zde probíhají. Druhá praktická část je věnována výpočtu ztrát a návrhu topného systému v kombinaci s akumulačním médiem. Jako modelový příklad je brán rodinný dům v Brně-Židenicích.
Bachelor's thesis "The heating system with accumulation" is concerning with an appropriate solution of heating of a house. The thesis is divided into two main parts. The first part is dedicated to theoretical introduction that clarifies the issue of accumulation tank and describes how it works and what kind of processes takes place here. The second, practical part is devoted to calculation of losses and design of heating system in combination with the accumulation medium. As a model example is taken a house in Brno - Židenice.
Description
Citation
BÁRTŮ, M. Topný systém s využitím akumulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO