Návrh sítě WDM-PON

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zaměřuje na návrh optické sítě technologií WDM-PON. Pojednává o pasivních technologiích typu APON, GPON, EPON aj. Teoretická část je zaměřena na prvky používající se v sítích WDM-PON jako jsou vysílače, přijímače a distribuční část zaměřena převážně na optická vlákna. Práce pojednává i o zajištění kvality služeb QoS a služeb Triple play. V praktické časti je práce zaměřena na návrh útlumové bilance vybrání lokality a popis jednotlivých části sítě. Dále je popsána technologie mikrotrubičkování a finanční rozvaha s návrhem cen pro koncové klienty. V závěru práce je popsána simulace optické trasy pro 96 klientů ve vzdálenosti 1- 60 km.
The work is focused on the design of optical network of technologies WDM-PON. The work describes passive technologies like APON, GPON, EPON etc. Theoretical part is focused on elements used in WDM-PON networks like transmitters, receivers. Distributional part is focused on optical fibers. The work also describes the quality of service QoS and Triple play. Practical part is focused on attenuation balance, choice of locality and description of individual parts of optical network. It is further described the technology of microtubing and financial analysis. In end of the work there is a simulation of optical network for 96 clients in the distance of 1 60 km described.
Description
Citation
LÁSKO, J. Návrh sítě WDM-PON [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Reichert (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šporik (člen)
Date of acceptance
2012-06-06
Defence
Uveďte standardy pro VOIP a jejich požadavky. G.711, G.729, Uveďte typické hodnoty útlumu PLC rozbočovače s dělením 1:64 a 1:128. Hodnoty jsou 23,5 dB a 21,0 dB. Proč je tak malý útlum AWG? Způsob výroby.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO