Zhodnocení hospodaření vybrané obce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce „Zhodnocení hospodaření vybrané obce“ se zabývá hospodařením města Kyjov. Teoretická část práce vymezuje teoretické poznatky, které definují základní pojmy týkající se hospodaření obcí v České Republice. Analytická část obsahuje stručnou charakteristiku města Kyjov, analýzu příjmů a výdajů rozpočtu obce. Poslední část obsahuje návrhy vedoucí ke zlepšení hospodaření.
Bachelor thesis „Evaluation of the economy of selected municipality“ is occupied with money management in Kyjov. The theoretical part defines theoretical knowledge which defines the basic terms related to the money management of municipalities in the Czech Republic. The analytical part contains a brief description of Kyjov, analysis of incomes and expenditures of the municipality. The last part contains proposals which lead to improvement in the economy.
Description
Citation
FRIDRICHOVÁ, M. Zhodnocení hospodaření vybrané obce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Filip Šimeček (člen)
Date of acceptance
2017-06-23
Defence
otázka oponenta - částečně odpovězeno doc. Radvan -Kdo spravuje náklady na správu komunálního odpadu a kdo spravuje daň z nemovitých věcí - částečně odpovězeno doc. Radvan - Dle mého názoru nebylo by jednodušší zvýšit příjem města tím, že zrušíte poplatek za správu komunálního odpadu, jelikož vzhledem k tomu, že komunální odpad spravuje město a tudíž vzhledem k počtu obyvatel a výši poplatku, tento poplatek ztěží pokryje náklady na správu tohoto poplatku a příjem města zvýšit prostřednictvím navýšení místního koeficientu u daně z nemovitých věcí - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO