Studie proveditelnosti založení bezlepkové pizzerie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V této práci se zabývám tím, jestli je možné vybudovat konkurence schopnou bezlepkovou pizzerii, která bude přímo konkurovat normálním pizzeriím, dokonce se pokusí nabídnout nižší ceny a vybudovat si určitou konkurenční výhodu. Práce se skládá ze tří částí. V první části se zaměřím pouze na teoretickou část problematiky podnikání a vybudování podniku. Druhá část obsahuje především analýzy zákazníků a konkurence. Třetí část obsahuje návrh bezlepkové pizzerie založené na poznatcích z předchozích dvou částí.
In this work, I deal with whether it is possible to build a competitive gluten-free pizzeria that will directly compete with normal pizzerias, and even try to offer lower prices and build a certain competitive advantage. The work consists of three parts. In the first part I will focus only on the theoretical part of the issue of business and building a business. The second part contains mainly analyzes of customers and competitors. The third part contains a design of a gluten-free pizzeria based on the findings from the previous two parts.
Description
Citation
PÁTER, V. Studie proveditelnosti založení bezlepkové pizzerie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno doc. Putnová: Koho jste oslovoval v rámci výzkumného vzorku? Máte věkové rozpětí? Neuvažoval jste o rozšíření sortimentu, aby podnik nenabízel pouze bezlepkovou pizzu? - odpovězeno Ing. Juřica: Proč jste neudělal průzkum ve vaší věkové skupině? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO