Malá balení

Abstract
Diplomová práce se po formální stránce skládá z mozaiky výstupů napříč médii. Obsahuje soubor videí, soubor vyšívaných kusů oblečení a soubor ručně kreslených, subjektivních map, vše doplněné a provázané kresbami, akvarely, texty, objekty a audio doprovodem. Tematicky má práce dvě vrstvy. Za prvé se zabývá reflexí konkrétních (mých) koníčků, které se vztahují k specifickým představám o přírodě a krajině. Tyto koníčky jsou děleny do tří tématických oblastí pojmenovaných Emo mapy, Škála kovbojů, a Bio Topy. V druhé vrstvě je práce kritickým zamyšlením nad využíváním strategií koníčků v umělecké práci, jako jednou z posledních možností jak tvořit v čase permanentních krizí.
The diploma thesis formally consists of a mosaic of outputs across the media. It contains a set of videos, a set of embroidered pieces of clothing and a set of hand-drawn, subjective maps, all supplemented and accompanied by drawings, watercolors, texts, objects and audio. Thematically, the work has two layers. First, it deals with the reflection of (my) selected hobbies that relate to specific ideas about nature and landscape. These hobbies are divided into three thematic areas named Emo Maps, The Cowboy Spectrum, and Bio Tops. In the second layer, the work is a critical reflection on the use of hobby strategies in art work, as one of the last available ways to create in times of permanent crises.
Description
Citation
DRŠTIČKOVÁ, H. Malá balení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (předseda) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. et MgA. Martin Žák (člen) BcA. Ondřej Merta (člen) MgA. Jonáš Strouhal (člen) MgA. Valentýna Janů (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Martina Drozd Smutná (člen) Mgr. et Mgr. Anežka Bartlová (člen)
Date of acceptance
2022-05-18
Defence
Obhajobu zahajuje Hana Drštičková představením práce – instalace vizuálně balancující na pomezí mezi klubovnou, úkrytem a dílničkou – a jejích významových nuancí, referencí a teoretického fundamentu. Prezentace je velmi konzistentní a fundovaná. Následně vedoucí a oponentka čtou posudky a studentka reaguje na některé podněty, jež v nich zaznívají. V diskuzi je následně řešena především otázka vztahu mezi amatérskou či hobby polohou práce jako možným únikem z exploativního charakteru světa umění, a setrváním u představy, že umění je relevantní a má moc něco měnit. Práce se ukazuje být velmi osobní, byť pevně situovaná v síti vztahů, diskutovány jsou proto otázky dalších možností prezentace. V diskuzi studentka prokazuje schopnost jasně argumentovat svou pozici.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO