Návrh konstrukce výukové pomůcky pro měření smykového tření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem výukové pomůcky pro měření a záznam třecí síly a součinitelů smykového tření. Úvodní část práce je věnována souhrnu základních informací týkajících se problematiky tření a jeho měření. Souhrn slouží jako podklad pro následující druhou část práce obsahující návrh samotného konstrukčního řešení.
This bachelor's thesis deals with design of a new demonstration rig for friction force measurement. First part of the thesis is dedicated to summary of fundamental information related to matters of friction and friction measurement. The summary is used as a base for the following part of the thesis containing demanded structural design.
Description
Citation
HAZDA, J. Návrh konstrukce výukové pomůcky pro měření smykového tření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO