Hodnocení financní situace spolecnosti SPIN SERVIS s.r.o. a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce hodnotí ekonomickou situaci společnosti SPIN SERVIS s.r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy v rozmezí let 2008 - 2011. Analýza jednotlivých ukazatelů prozkoumá finanční zdraví společnosti a doporučí návrhy na její zlepšení v jejích nedostatcích.
Bachelor thesis evaluates the economic situation of SPIN SERVIS s.r.o. using financial analysis in the range of 2008-2011. Analysis of indicators examines the financial health of the company and recommend proposals for its improvement in its deficiencies.
Description
Citation
BEDNÁŘ, T. Hodnocení financní situace spolecnosti SPIN SERVIS s.r.o. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Jarmil Cileček (místopředseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce: odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce: odpovězeno Prof. Rejnuš: Proč student využil bankrotní i bonitní modely finanční analýzy? Ing. Cileček: Co patří do osobních nákladů? Doc. Rašticová: Na základě jaké analýzy dospěl student k jednomu z návrhů, k propagaci? Ing. Videcká: V čem jsou podle názoru studenta webové stránky lepší?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO