Influence of Long-Distance Bicycle Riding on Serum/Urinary Biomarkers of Prostate Cancer

Abstract
Herein, we present a study focused on the determination of the influence of long-distance (53 km) bicycle riding on levels of chosen biochemical urinary and serum prostate cancer (PCa) biomarkers total prostate-specific antigen (tPSA), free PSA (fPSA) and sarcosine. Fourteen healthy participants with no evidence of prostate diseases, in the age range from 49–57 years with a median of 52 years, underwent physical exercise (mean race time of 150 20 min, elevation increase of 472 m) and pre- and post-ride blood/urine sampling. It was found that bicycle riding resulted in elevated serum uric acid (p = 0.001, median 271.76 vs. 308.44 mol/L pre- and post-ride, respectively), lactate (p = 0.01, median 2.98 vs. 4.8 mmol/L) and C-reactive protein (p = 0.01, 0.0–0.01 mg/L). It is noteworthy that our work supports the studies demonstrating an increased PSA after mechanical manipulation of the prostate. The subjects exhibited either significantly higher post-ride tPSA (p = 0.002, median 0.69 vs. 1.1 ng/mL pre- and post-ride, respectively) and fPSA (p = 0.028, median 0.25 vs. 0.35 ng/mL). Contrary to that, sarcosine levels were not significantly affected by physical exercise (p = 0.20, median 1.64 vs. 1.92 mol/mL for serum sarcosine, and p = 0.15, median 0.02 mol/mmol of creatinine vs. 0.01 mol/mmol of creatinine for urinary sarcosine). Taken together, our pilot study provides the first evidence that the potential biomarker of PCa—sarcosine does not have a drawback by means of a bicycle riding-induced false positivity, as was shown in the case of PSA.
Uvádíme zde studii zaměřenou na stanovení vlivu jízd na kole do delších vzádelností (53 km) na úrovni vybrané biochemické moči a séra rakoviny prostaty (DPS) biomarker prostatický specifický antigen (tPSA), volné PSA (fPSA) a sarcosine. Čtrnáct zdravých účastníků bez známek onemocnění prostaty, ve věkovém rozmezí od 49-57 let s mediánem 52 let, podstoupili fyzickou aktivituí (střední doba závodu 150 20 min, převýšení 472 m) a odběr vzorků krve/moči před a po jízdě. Bylo zjištěno, že jízdy na kole ústí ve zvýšené serum kyseliny močové (p = 0,001, medián 271.76 vs. 308.44 mol/L před a po jízdě, respektive), laktát (p = 0,01, medián 2,98 versus 4,8 mmol/L) a C - reaktivního proteinu (p = 0,01, 0,0 – 0,01 mg/L). Stojí za zmínku,že naši práci podporuje studie, které prokazují zvýšené PSA po mechanické manipulaci s prostatou. Subjekty byly vystaveny buď podstatně vyšší post- jízdě tPSA (p = 0,002, medián 0,69 vs. 1,1 ng/mL, před a po jízdě, respektive) a fPSA (p = 0.028, medián 0,25-0,35 ng/mL). Na rozdíl od toho, úroveň sarkosinu nebyla výrazně ovlivněna fyzickou aktivitou. (p = 0,20, medián 1,64 vs. 1.92 mol/mL sérum sarcosine, a p = 0,15, medián0,02 mol/mmol kreatininu vs. 0,01 mol/mmol kreatininu za močového sarcosine). Čistě vazto našepilotní studie poukazuje na první důkazy, že potenciální biomarker DPS – sarcosine nemá záporné účinky při jízdě nakole tak jak bylo ukázáno v případě PSA.
Description
Citation
International Journal of Molecular Sciences. 2016, vol. 17, issue 3, p. 377-1-377-12.
http://www.mdpi.com/1422-0067/17/3/377
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO