Blender add-on pro simulaci vodní eroze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem práce je rozšíření programu Blender o erozi terénu. Představený zásuvný modul implementuje vodní erozi založenou na texturách s využitím grafické karty. Oproti současným řešením práce využívá paralelního zpracování, prezentuje alternativní pracovní postup pro úpravu terénu a vytváří dodatečné informace využitelné při vykreslování modelu.
The aim of this thesis is adding terrain erosion functionality to Blender. The solution presented here implements hydraulic erosion based on textures and the use of the graphics card. Compared to other existing solutions this add-on utilizes parallel processing, offers an alternate workflow for erosion and creates additional information usable in further rendering of the model.
Description
Citation
VLČEK, O. Blender add-on pro simulaci vodní eroze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hynek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO