Characterization of geopolymers prepared using powdered brick

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-11-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
Geopolymerization of waste products can contribute to the solution of current environ-mental issues related to depletion of natural resources. In this paper, several geopolymer mixes are prepared using waste brick in powdered form, while different alkaline aktivátors and curing conditions are applied.
Geopolymerizace odpadních produktů může přispět k řešení současných problémů životního prostředí souvisejících s vyčerpáním přírodních zdrojů. V tomto článku je popis vlůastností několika geopolymerů připravených z odpadního ciheného prachu, přičemž se používají různé alkalické aktivátory a podmínky vytvrzování.
Description
Citation
Journal of Materials Research and Technology-JMR&T. 2019, vol. 8, issue 6, p. 6253-6261.
https://www.jmrt.com.br/en-characterization-geopolymers-prepared-using-powdered-articulo-S2238785419310452
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Collections
Citace PRO