Zaměření silnice v obci Dolní Boříkovice pro projekt

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Motivem bakalářské práce je zaměření původního stavu části silnice III. třídy 04314 v obci Dolní Boříkovice před rekonstrukcí. První část práce je věnována vybudování pomocné měřické sítě a měřickými pracemi. Druhá, se zabývá vyhodnocením měřených dat a tvorbou účelové mapy. Měřická síť je připojena do závazných referenčních systémů S-JTSK a Bpv. Výsledná mapa je vyhotovena v měřítku 1:500.
The aim of the thesis is survey of the original state of the III. class road No. 04314 in the village Dolní Boříkovice before reconstruction. The first part of the thesis addresses to building auxiliary surveying network and surveying works. The second one deals with processing of measured data and creation of thematic map. The measuring net is connected to the binding reference systems S-JTSK and BpV. The resulting map is made in a scale of 1: 500.
Description
Citation
PEJCHAL, M. Zaměření silnice v obci Dolní Boříkovice pro projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. - předseda, Ing. Petr Kalvoda, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Ježek - tajemník, Mgr. Jan Šafařík, Ph.D. - člen, Ing. Bronislav Lapčík - člen, Ing. Markéta Pospíšilová - člen, Ing. Milan Jelínek - člen, Ing. Josef Žižka - člen,
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
Student Mojmír Pejchal seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Zaměření silnice v obci Dolní Boříkovice pro projekt~ reagoval uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO