Problematika manipulace se záznamovým zařízením a kartami řidičů v silniční nákladní dopravě

but.event.date20.-21. 1. 2012cs
but.event.titleExFoS – Expert Forensic Sciencecs
dc.contributor.authorNovotný, Michal
dc.date.accessioned2016-02-02T09:39:01Z
dc.date.available2016-02-02T09:39:01Z
dc.date.issued2012-01cs
dc.description.abstractZnalec se ve své praxi stále častěji setkává s digitálními tachografy, které postupně nahrazují analogové. Znalec při kontrole záznamového zařízení a karet řidičů, stejně jako kontrolní orgány, by měl být připraven na možnou manipulaci se záznamovým zařízením, jeho daty a karetami řidičů. Tato publikace se zaměří na kontroly záznamového zařízení prováděných při silničních kontrolách a schválenými servisními dílnami. Je potřeba reagovat na nárůst pokusů o obcházení systému tachografů, zejména pak na narůstající útoky a hrozby proti systému digitálních tachografů. Tyto pokusy a hrozby představují vážné riziko pro bezpečnost silničního provozu a mají negativní dopad na hospodářskou soutěž a na sociální podmínky řidičů v silniční dopravě. Z těchto důvodů je potřeba se zaměřit na manipulace se záznamovým zařízením a kartami řidičů. Cílem této publikace je předkládání osvědčených postupů a metod při kontrolách, které mají účinně bránit pokusům o obcházení systému digitálních tachografů, případně tyto snahy zjišťovat.cs
dc.description.abstractAn expert encounters in his practice with digital tachographs more frequently, which are gradually replacing analog ones. When is the expert, as well as supervisory authorities, controlling the recording device and drivers’ cards, he should be prepared for possible manipulation of the recording device, its data and drivers’cards. This publication focuses on the controls of the recording device carried at the roadside controls and by authorized service workshops. It is necessary to respond to the increase of attempts to circumvent thetachograph system, especially to the growing threats and attacks against the system of digitaltachographs. These attempts and threats are serious risks for road safety and have a negative impact on competition and the social conditions of drivers in road transport. For these reasons it is necessary to focus on manipulation with the recording device and drivers’cards. The aim of this publication is to present best practices and methods of controls, which should effectively prevent attempts to circumvent the system of digital tachographs or to determine these efforts.en
dc.formattextcs
dc.format.extent170-186cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.citationSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012. s. 170-186. ISBN 978-80-214-4412-6cs
dc.identifier.isbn978-80-214-4412-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53090
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectmanipulacecs
dc.subjectkarta řidičecs
dc.subjectzáznamové zařízenícs
dc.subjectKitascs
dc.subjectmanipulationen
dc.subjectdriver‘s carden
dc.subjectrecording equipmenten
dc.subjectKitasen
dc.titleProblematika manipulace se záznamovým zařízením a kartami řidičů v silniční nákladní dopravěcs
dc.title.alternativeIssues of manipulation with recording device and drivers’ cards in road transporten
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
eprints.affiliatedInstitution.departmentÚstav soudního inženýrstvícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
170-186_novotny.pdf
Size:
1.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Collections