Aplikace mikrobiálních olejů v kosmetice

but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Jakou metabolickou cestou inhibuje kyselina linolová nadměrnou produkci melaninu? Jaký typ antimikrobiálních testů jste použily? Jaký byl postup při antimikrobiálním testu? doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. Můžete popsat substráty, které jste použili v práci? Jaké bylo složení daných substrátů? Znáte poměry uhlíku a dusíku? Jakým způsobem jste upravovali dané substráty před kultivací? doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. Co jsou Franzovy difuzní cely? Měla jste možnost s tím pracovat? Jak se s tím experimentálně pracuje? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. Jaká je finanční náročnost procesu výroby oleje pomocí kvasinek? Není levnější využívat rostlinné oleje? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Studentka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a technologie potravincs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorNěmcová, Andreacs
dc.contributor.authorReichertová, Kláracs
dc.contributor.refereeUhlířová, Renatacs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:52:05Z
dc.date.available2022-06-16T06:52:05Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na aplikaci mikrobiálního oleje do kosmetického produktu. Bylo zkoumáno osm kmenů kvasinek rodu Metschnikowia a to Metschnikowia pulcherrima 145, Metschnikowia pulcherrima 147, Metschnikowia pulcherrima 149, Metschnikowia andauensis 129, Metschnikowia andauensis 1241, Metschnikowia sinensis 1244, Metschnikowia zizyphicola 1247 a Metschnikowia shanxiensis 1250, pro produkci mikrobiálního oleje. Na kultivaci byly použity odpadní substráty z technického konopí (konopný hydrolyzát, konopná mouka a směs listů a květů). Kultivace probíhala za snížené teploty s předností produkce lipidů a pomocí plynové chromatografie bylo dále zjištěno složení a poměr mastných kyselin, dle kterého byl vybrán nejlepší kvasinkový producent lipidů a nejvhodnější substrát ke kultivaci. Tím byl kmen Metschnikowia zizyphicola 1247 a substrát z konopné mouky. Ke konci praktické části byl připraven kosmetický krém, do kterého byl získaný mikrobiální olej přimíchán. Na závěr je uvedeno zhodnocení oleje z ohledu na jeho aplikace v kosmetice a porovnání s rostlinným olejem s podobným profilem mastných kyselin.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the application of microbial oil in a cosmetic product. Eight strains of yeasts of the genus Metschnikowia were examined, namely Metschnikowia pulcherrima 145, Metschnikowia pulcherrima 147, Metschnikowia pulcherrima 149, Metschnikowia andauensis 129, Metschnikowia andauensis 1241, Metschnikowia sinensis 1244, Metschnikowia zizyphicola 1247 and Metschnikowia shanxiensis 1250 for production of microbial oil. Substrates made of technical hemp (hemp flour, hydrolyzate and a mixture of leaves and flowers) were used for cultivation. The cultivation was performed at reduced temperature with the advantage of lipid production. The composition and ratio of fatty acids were determined by gas chromatography According to these resulst was choosen the best lipid producer and the most abundant substrate. This was the strain Metschnikowia zizyphicola 1247 and the substrate of hemp flour. At the end of the practical part was prepared a cream, into which the microbial oil was mixed. Finally, an evaluation of the oil with regard to its use in cosmetics and a comparison with vegetable oil with the same fatty acid profile are given.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationREICHERTOVÁ, K. Aplikace mikrobiálních olejů v kosmetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other139087cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205718
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKvasinkycs
dc.subjectMetschnikowiacs
dc.subjectmikrobiální olejcs
dc.subjectlipidycs
dc.subjectmastné kyselinycs
dc.subjectodpadní substrátycs
dc.subjectplynová chromatografiecs
dc.subjectaplikace v kosmeticecs
dc.subjectYeastsen
dc.subjectMetschnikowiaen
dc.subjectmicrobial oilen
dc.subjectlipidsen
dc.subjectfatty acidsen
dc.subjectwaste substratesen
dc.subjectgas chromatographyen
dc.subjectapplication in cosmeticsen
dc.titleAplikace mikrobiálních olejů v kosmeticecs
dc.title.alternativeApplication of microbial oils in cosmeticsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-13:47:38cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid139087en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:52:05en
sync.item.modts2022.06.16 08:18:27en
thesis.disciplinePotravinářská chemie a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139087.html
Size:
10.06 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139087.html
Collections