DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Práce se zabývá nápravou poškozeného charakteru města. Kompaktním způsobem zastavuje rozlehlou parcelu na rozhraní historického centra a panelového sídliště. Nová zástavba je v souladu s členěním města. Doplňuje chybějící ulici a dodržuje uliční čáru. Skladebnost jednotlivých objektů vychází z měřítka domů na náměstí. Projekt nabízí městské bydlení různého typu. Komerční prostory v parteru. Nové domy tvoří bariéru, která uzavírá centrum. Průchody naopak umožňují procházet územím bez omezení.
Remediation of the damaged city character. Compact stopping large plot on the boundary of the historic center and prefab housing. The new development is consistent with the breakdown of the city. Completes the street and follows the street line. Compositional individual objects based on the scale of houses in the square. The project offers urban housing types. Commercial space in the pit. New homes are a barrier that closes the center. Passages contrary to navigate territory without restrictions.
Description
Citation
JAKUBÍKOVÁ, B. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jan Jehlík (předseda) Ing.arch. Petr Hlaváček (člen) Ing.arch. Josef Kiszka (člen) Ing. arch. Viktor Rudiš (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-05-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO