Nové nanoprvky pro elektroniku – příprava a charakterizace

but.committeeprof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Petr. Mikulík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Ludvik Kunz, CSc., dr.h.c. (člen) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDisertační práce Ing. Márika se zabývá problematiku technologie výroby samouspořádaných nanostruktur s využitím v perspektivních elektronických strukturách. Jedná se o typickou technologickou práci zabývající se oblastí nanotechnologií a řešící možnosti využití dostupných technologií pracoviště pro získání nových poznatků v oblasti technologií výroby nanostruktur. Problematika řešená v práci je aktuální z celosvětového pohledu a práce obsahuje nové a původní vědecké výsledky. Stanovené cíle byly splněny. Metody práce byly podpořeny studiem literatury, v práci jsou uvedeny odkazy na seznam 82 literárních zdrojů. V tomto seznamu jsou uvedeny i 2 vlastní publikace doktoranda. V průběhu obhajoby Ing. Márik přesvědčivě prokázal své tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu. Své výsledky prezentoval v angličtině a na dotazy oponentů a členů komise odpověděl uspokojivě čímž prokázal výborné znalosti zkoumaného oboru.cs
but.jazykangličtina (English)
but.programPokročilé materiály a nanovědycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHubálek, Jaromíren
dc.contributor.authorMárik, Marianen
dc.contributor.refereeHusák,, Miroslaven
dc.contributor.refereeMikulík,, Petren
dc.date.accessioned2021-11-12T14:28:55Z
dc.date.available2021-11-12T14:28:55Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá technikou výroby samousporiadaných nanoštruktúr pre elektrické aplikácie. Prototypy boli pripravené anodickou oxidáciou v dvoch dĺžkach a tromi rôznymi tepelnými úpravami. Štrukturálna charakterizácia bola spravená pomocou techniky SEM, TEM a EDX a vyhodnotenie nielen z štrukturálneho, ale aj z materiálového hľadiska. Jedinečná koreňová štruktúra samousporiadaných nanotyčiniek bola vyhodnotená a porovnaná po troch rôznych tepelných úpravách: po anodizácii, po vákuovom žíhaní, a po žíhaní vo vzduchu. Všetky prototypy obsahujú nanotyčinky s amorfnou štruktúrou, ale našli sa však aj nanokryštály pod koreňovými štruktúrami. Elektrická charakterizácia prototypov ukázala: odporové spínacie správanie (RS), diódové charakteristiky a charakteristiku podobnú pre diódy s kapacitorom. Aktívny povrch pre spínací mechanizmus je v hornej časti nanoštruktúr na rozhraní nanotyčiniek a zlatej elektródy. Výška Schottkyho bariéry na rozhraní Ti / TiO2 bola vypočítaná dvoma spôsobmi a pre všetky tri zariadenia bola nižšia ako 1,11 eV.en
dc.description.abstractThis work proposes a technique for fabrication of a self-ordered nanostructures for electrical applications. The devices were prepared by anodic oxidation in two lengths and three different heat treatments. The structural characterization using SEM, TEM and EDX technics, respectively, were evaluated from structural and material point of view as well. The unique root structure of the highly self-ordered nanocolumn arrays was evaluated and compared after three different heat treatments: as anodized, vacuum annealed and air annealed, respectively. The possible crystallographic orientation of the columns was not observed, however the nano-crystallites under the root structures were found. The electrical study about the devices shown resistive switching behavior (RS), diode like behavior and a capacitive coupled diode like behavior as well. The active surface, from RS point of view, for the switching mechanism is at the top of the nanocolumns and the gold top electrode. The Schottky barrier height of the Ti/TiO2 interface was calculated with two methods, and it was lower than 1,11 eV for all three devices.cs
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationMÁRIK, M. Nové nanoprvky pro elektroniku – příprava a charakterizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. 2021.cs
dc.identifier.other125711cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/202080
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. CEITEC VUTcs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTiO2en
dc.subjectanodická oxidáciaen
dc.subjectodporové spínanieen
dc.subjectSchottkyho bariéraen
dc.subjectnanotyčinkaen
dc.subjectoxid hlinitýen
dc.subjectTiO2cs
dc.subjectanodic oxidationcs
dc.subjectresistive switchingcs
dc.subjectSchottky barrier heightcs
dc.subjectnanocolumncs
dc.subjectaluminacs
dc.titleNové nanoprvky pro elektroniku – příprava a charakterizaceen
dc.title.alternativeNew nanodevices for electronics - fabrication and characterizationcs
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2021-10-20cs
dcterms.modified2021-10-26-15:47:56cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyCEITEC VUTcs
sync.item.dbid125711en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.12.31 08:54:22en
sync.item.modts2021.12.31 08:13:38en
thesis.disciplinePokročilé nanotechnologie a mikrotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institut VUTcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
4.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Posudek vedouciho_dizertace_Marik.pdf
Size:
423.66 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Posudek vedouciho_dizertace_Marik.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Posudek_Marik_PhD_2021_Husak_bez_podpisu.pdf
Size:
4.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Posudek_Marik_PhD_2021_Husak_bez_podpisu.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-MarikPosudekMikulik_bez_podpisu.pdf
Size:
64.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-MarikPosudekMikulik_bez_podpisu.pdf
Collections