Úprava stávající konstrukce magnetoreologické spojky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá rekonstrukcí magnetoreologické (MR) spojky. V první části byl vypracován rozsáhlý průzkum využití magnetoreologické technologie v praxi. Byly popsány principy funkce MR tlumičů, MR brzd a MR spojek. Dále byly vypsány a porovnány některé parametry MR spojek. Druhá část se zabývá konstrukčními úpravami pro zlepšení některých parametrů MR spojky. Ve třetí části byly provedeny experimenty ověřující zlepšení provozních parametrů MR spojky.
This work deals with the reconstruction of magnetorheological (MR) clutch. The extensive research on the use of magnetorheological technology in practice was developed in the first part. The function of MR dampers, MR brakes and MR clutches were described. Some parameters of MR clutches were listed and compared. The second part concentrates on construction modifications to improve some parameters of MR clutch. The experiments verifying improvement of operating parameters of MR clutch were carried out in the third part.
Description
Citation
BEDŘICH, M. Úprava stávající konstrukce magnetoreologické spojky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zimmerman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO