Posouzení finanční výkonnosti zemědělského podniku pomocí analýzy časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá finanční výkonností soukromého zemědělství Václava Žďárského. Hodnotí vybrané ukazatele podniku za posledních 8 let, vyvozuje závěry a odhaduje budoucí vývoj těchto ukazatelů. Obsahuje návrhy, které přispějí ke zmírnění dopadů případné další ztráty z rostlinné výroby a celkově povedou ke stabilitě podniku.
This bachelor´s thesis deals with the financial performance of private agriculture Václava Žďárského. Value of the selected indicators of company for the last 8 years, deduces conclusions and estimates future development of these indicators. It contains suggestions that will contribute to mitigating the effects of any further losses from crop production and overall lead to stability of the company.
Description
Citation
FIALOVÁ, P. Posouzení finanční výkonnosti zemědělského podniku pomocí analýzy časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Vladimír Šefl (člen) Ing. Petr Kutěj (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta odpovězeno Doc. Fedorová: (k prezentaci) Když máte zvýšení tržeb, jaké jsou s tím spojené náklady? Jsou zájemci o využití služeb mlátičky? V prezentaci jste uváděla, že výkonnová spotřeba rostla z důvodu, že podnik nakupoval stroje. Jak jste to myslela? - odpovězeno Ing. Kutěj: Má podnik zaměstnance? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO