Síťový napájecí zdroj 15 V / 1,5 A s galvanickým oddělením pro laboratorní zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednočinného spínaného zdroje pro napájení laboratorního zařízení. Požadované parametry zdroje je vstupní síťové napětí 230 V a kmitočet 50 Hz, výstupní stejnosměrné napětí 15 V a výstupní proud nejméně 1,5 A. V úvodu této práce je stručně rozebrána problematika blokujících měničů. Následující část je věnována návrhu vysokofrekvenčního transformátoru a silové části. Práce dále pokračuje dimenzováním výkonových součástek včetně jejich chladičů. Následuje návrh řídicí části, ve které je použit integrovaný obvod z rodiny UC384x, a realizace zdroje. Závěr práce se zaměřuje na oživení zdroje a ověřovací měření.
This bachelor's thesis deals with the design of a single-acting switching power supply for a laboratory equipment. The required parameters of the source are input voltage 230 V and frequency 50 Hz, output DC voltage 15 V, and output current at least 1.5 A. The introduction of this thesis briefly describes the operation of flyback converters. The next part is focused on the design of the high-frequency transformer and the main power part. The work continues with the designing of power components and heatsinks. The following part is the design of the control part, which will use an integrated circuit from the UC384x family, and the construction of the power supply. The conclusion of the thesis focuses on the source debugging and verification measurements.
Description
Citation
POKORNÝ, V. Síťový napájecí zdroj 15 V / 1,5 A s galvanickým oddělením pro laboratorní zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Dostál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student na úvod seznámil komisi s cíli své práce. Představil schéma zapojení a parametry realizovaného měniče, zdůvodnil také vybrané klíčové komponenty. Dále uvedl a vysvětlil oscilogramy z měření. Na závěr shrnul výsledky práce a své plány na vylepšení a předvedl komisi praktickou ukázku funkčnosti. Na otázky oponenta student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO