Systém manipulace s břemeny v provozu slévárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá v první části systémem manipulace s břemeny v provozu slévárny, který zahrnuje stručný popis provozu slévárny, používané manipulační prostředky pro přepravu břemen a analýzu rizik při jejich používání s vyhledanými opatřeními k jejich zamezení nebo minimalizaci. Ve druhé části se zabývá kontrolním pevnostním výpočtem používaného závěsu. Práce se skládá z technické zprávy a výkresové dokumentace.
This thesis deals with in the first part of the system of handling of loads in the operation of the foundry, which includes a brief description of the operation of the foundry, used material handling equipment for the transport of loads and risk analysis in their use with tasks commonly measures to avoid or minimize them. In the second part deals with the calculation of the strength of the sling. The work consists of technical reports and drawings.
Description
Citation
TVRDOŇ, J. Systém manipulace s břemeny v provozu slévárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Červinka, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO