Efect of Chemical Aggressive Media on the Flexural Properties of Cured-In-Place Pipes Supported by Microstructure Observation and Acoustic Emission

dc.contributor.authorHodul, Jakubcs
dc.contributor.authorMajerová, Janacs
dc.contributor.authorDrochytka, Rostislavcs
dc.contributor.authorDvořák, Richardcs
dc.contributor.authorTopolář, Liborcs
dc.contributor.authorPazdera, Lubošcs
dc.coverage.issue14cs
dc.coverage.volume13cs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:02:17Z
dc.date.available2020-08-04T11:02:17Z
dc.date.issued2020-07-08cs
dc.description.abstractThe cured-in-place pipe (CIPP) method is currently the most frequently used approach for the renovation of piping without digging; this technology is suitable for pipes made from all types of material. The authors of this paper examined how chemical substances and increased temperature change samples of CIPP with vinyl-ester resin taken from a simulated installation. Changes were observed at several levels: visually via a digital optical microscope, through changes of short-term bending properties and by observation of the activity of the sample structure by means of acoustic emission (AE). Interdependencies among the observed parameters were examined, specifically, the cumulative number of hits (cnt)/deflection and flexural properties/mechanic wave velocity. The test results prove that after three weeks of immersion in a simulated aggressive environment that mirrors what may happen to CIPP in real conditions, short-term mechanical properties change. This is also proven by the results of the AE measurements. For clarity, the results include images from a digital optical microscope. In addition, this paper proves that CIPP samples have good resistance to the action of organic and inorganic acids and to increased temperatures. After three weeks of exposure to a temperature of 100 °C the CIPP flexural properties of the samples had even improved.en
dc.description.abstractMetoda cured in-place-pipe (CIPP) je nejčastěji používanou metodou bezvýkopové renovace potrubí v současnosti, přičemž tato technologie je vhodná pro všechny typy materiálu potrubí. Autoři článku se proto zaměřili na sledování změn na vzorcích potrubí CIPP s vinylesterovou pryskyřicí odebrané ze simulované instalace vlivem působení chemických látek nebo zvýšené teploty. Změny byly sledovány na několika úrovních: vizuálně, pomocí digitálního optického mikroskopu, změnou krátkodobých ohybových vlastností a současně sledováním změn aktivity struktury vzorku prostřednictvím akustické emise (AE). Sledována byla také závislost mezi posuzovanými parametry, a to kumulativní množství signálů (cnt / deformace a ohybové vlastnosti / mechanické rychlosti vln. Výsledky testů prokázaly, že po 3 týdnech uložení v simulovaném agresivním prostředí, které může působit na CIPP také v reálném provozu, dochází ke změně krátkodobých mechanických vlastností, což potvrdily i výsledky z měření akustické emise. Pro názornost jsou výsledky doplněny o snímky z digitálního optického mikroskopu. Byla prokázána dobrá odolnost vzorků CIPP vůči působení organických i anorganických kyselin a vůči zvýšeným teplotám, při třítýdenním působení teploty 100 °C na vzorky CIPP nastalo dokonce zlepšení ohybových vlastností.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-17cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationMaterials . 2020, vol. 13, issue 14, p. 1-17.en
dc.identifier.doi10.3390/ma13143051cs
dc.identifier.issn1996-1944cs
dc.identifier.other164483cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193400
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofMaterialscs
dc.relation.urihttps://www.mdpi.com/1996-1944/13/14/3051cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1996-1944/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectcured-in-place pipe (CIPP)en
dc.subjectchemical stressen
dc.subjectmicrostructureen
dc.subjectacoustic emissionen
dc.subjectflexural propertiesen
dc.subjectthermal exposureen
dc.subjecttrubky vytvrzované na místě
dc.subjectchemické namáhání
dc.subjectmikrostruktura
dc.subjectakustická emise
dc.subjectohybové vlastnosti
dc.subjecttepelné namáhání
dc.titleEfect of Chemical Aggressive Media on the Flexural Properties of Cured-In-Place Pipes Supported by Microstructure Observation and Acoustic Emissionen
dc.title.alternativeVliv chemických agresivních médií na ohybové vlastnosti trubek vytvrzených na místě, navázán na mikrostrukturu a akustickou emisics
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-164483en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.10.29 11:05:40en
sync.item.modts2020.10.21 20:14:29en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav fyzikycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
materials1303051.pdf
Size:
8.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
materials1303051.pdf