Sonda pro zjištění stavu povrchu u hlavní malých průměrů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá analýzou způsobů pro měření profilu povrchů, návrhem a implementací zařízení určeného k jejich měření. Implementované zařízení využívá techniky nekontaktní triangulační profilometrie pro zjištění stavu vnitřního povrchu v hlavni pomocí promítání laserové linie na povrch hlavně a snímání promítnutého tvaru pod nenulovým pozorovacím úhlem. Zároveň sbírá informace o obrazové textuře vnitřního povrchu za použití LED osvětlení a data o poloze pořízených snímků za použití senzoru měřícího vzdálenost od konce hlavně. Součástí práce je také návrh a implementace ovládacích modulů vytvořených na míru pro použité LED a laserovou diodu. Výstup ze zařízení je prezentován v uživatelské aplikaci. Zařízení je navrženo pro fungování v trubicích s průměrem od 40 milimetrů.
This thesis focuses on the analysis of methods for measuring surface profiles, as well as the design and implementation of a device for their measurement. The implemented device utilizes non-contact triangulation profilometry techniques to determine the surface profile by projecting a laser line onto the surface and capturing the projected shape at a non-zero observation angle. It alse collects information about the surface’s image texture under LED illumination. In addition to data on image texture and profile, data on the position of the captured images is also collected using a sensor measuring the device’s distance from the end of the barrel. The work also includes the design and implementation of custom control modules for the chosen LED and laser diode. The output from the device is presented in a user application. The device is designed to function in tubes with diameters from 40 millimeters.
Description
Citation
PROCHÁZKA, A. Sonda pro zjištění stavu povrchu u hlavní malých průměrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO