Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců v dané společnosti. První část práce se věnuje vysvětlení základních pojmů z oblasti odměňování pracovníků ve vybrané společnosti. V další části je podrobněji analyzován současný stav řešené problematiky pomocí vhodných metod. Závěrečná kapitola práce se věnuje vlastním navrhovaným změnám systému odměňování pracovníků.
This bachelor thesis is focused on the system of rewardment of the employees in the choosen company. First part of the thesis deals with the explanation of the basic terms of rewardment in the company. In the next part is analyzed in more detail present statement using suitable methods. The final chapter of the thesis is focused on my proposed changes to the system of rewardment of employees.
Description
Citation
TĚŠÍKOVÁ, R. Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - Jak moc je analyzovaná společnost v daném regionu konkurenceschopná na trhu práce? – odpovězeno Ing. Rostislav Tesař – Poznáte obrat na jednoho člověka ve firme? Jaký typ mzdy mají zaměstnanci ve společnosti? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO