Návrh kola vozidla Formule Student s využitím kompozitních materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je krokem ke zlepšení výkonu monopostu Formule Student v rámci týmu TU Brno Racing Vysokého učení technického v Brně. Detailní rešerše, zaměřená na lehká automobilová kola a vhodné materiály, je pouhým základem této práce. Jejím těžištěm je výběr konceptu lehkých vozidlových kol, konstrukce nového návrhu a jeho zatížení pomocí metody konečných prvků. Vstupní data pro simulace zatížení jsou předmětem detailně vypracované analýzy účinků působících na vozidlo. Vývoj kola je určen pro novou generaci závodního monopostu Dragon 7. Za nejlepší volbu je s ohledem na požadované vlastnosti zvolen koncept kol s využitím kompozitních materiálů. Byl vytvořen kompletní CAD model nového kola. Následně byl přetvořen ve výpočtový model a vystaven zátěžovým simulacím. Výstupní hodnoty analýzy jsou porovnány s jednou z nejlepších alternativ kol na trhu. Výsledky potvrdily potenciál tohoto projektu a byl doporučen další postup.
This bachelor thesis represents a step for performance improvement of a Formula Student race car monopost of TU Brno Racing team at Brno University of Technology. A detailed research focused on light automotive wheels and suitable materials is only a beginning of this work. Its main part is choosing a light weight wheel concept, creation of a new wheel design and its simulations by finite element method. A deep analysis of vehicle dynamics aims to find the most accurate input data for the simulations. The development of a new wheel is intended to cooperate with the latest monopost generation, Dragon 7. The best choice including the desired material properties is made to use composite materials. A new CAD wheel model had been created. It was recreated into a simulation model and analysed afterwards. The analysis output data are compared to some of the best alternatives among the market and the results confirm this project has a great potential. Therefore the next procedure is projected.
Description
Citation
JELÍNEK, J. Návrh kola vozidla Formule Student s využitím kompozitních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Student seznámil odbornou komisi se svojí bakalářskou prací (zadání, cíle, řešení, výsledky a závěr). Následně zodpověděl otázky oponenta uvedené v Oponentském posudku. Další doplňující otázky k bakalářské práci byly: - Jak je řešeno spojení kola s nábojem? - Která data byla použita pro vyhodnocení jízního cyklu? - Jaké jsou podmínky pro přenos výkonu z motoru až na kola automobilu? Práce je navržena na cenu průmyslového podniku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO