Analýza mechanických vlastností plastových materiálů pro 3D tisk

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se bude zabývat mechanickými vlastnostmi materiálů používaných při výrobě metodou FDM. Budou testovány tahové a ohybové mechanické vlastnosti v závislosti na parametrech tisku. Pro testování budou použity tři typy vzorků s různými rastry pro každou ze zkoušek.První typ rastru je charakteristický základním nastavením parametrů, které nabízí výrobce.Druhý typ rastru je charakteristický vysokým počtem tenkých vláken materiálu a vyšším podílem obsahu vzduchu.Třetí typ rastru je charakteristický minimálním obsahem vzduchu a minimálním počtem vláken v průřezu vzorku. Tyto typy vzorků budou testovány na vybraných materiálech. Výsledky jednotlivých zkoušek budou porovnávány mezi vybranými materiály a typy vzorků. Cílem této práce je poukázat na závislost mechanických vlastností na typu strategie výroby vzorků.
This work will solve the mechanical properties of materials used in the FDM technology.Thetensile and flexuralmechanical properties depending on theprintingparameterswillbetested. Fortestingare used three types of sampleswithdifferentrastersforeachof the tests. The first type of raster is characterized by a fundamentalparameter, whichisoffered by themanufacturer. The second type of raster is characterized by a high number of thin-fiber material and a higherconcentrationof air gaps. The third type of rasterischaracterized by minimalnumberof air gaps and a minimum number of thick-fibers in thecross-sectionalofsample. These typesofsamples will be tested on selected materials. The results of individual tests willbecomparedamongselectedmaterials and types of samples. The aim of this work is to show the dependence of mechanical properties on the type ofprintingstrategy.
Description
Citation
JELÍNEK, J. Analýza mechanických vlastností plastových materiálů pro 3D tisk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO