Návrh a realizace výukového modelu "Vzduchová levitace"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem, výrobou a oživením výukového modelu vzduchové levitace a nastavením jeho parametrů. Na začítku práce je uvedena rešeršní studie na téma levitace jako takové. Následuje několik příkladů různých fyzických realizací modelu, dále je popsána konstrukce a samotná fyzická realizace modelu. Následujícím krokem byl návrh senzoriky a pohonu modelu a vyřešení napájení modelu. Dále pak návrh komunikační jednotky, elektroniky a kabeláže pro propojení modelu s řídící kartou MF 624. Posledním úkolem bylo navržení real-time řízení v programu Matlab Simulink 2007b s využitím Real Time Toolbox 4.0 od firmy Humusoft, jeho realizace a konečné odladění celého systému.
This work deals with design, processing, animate and setting parameters of education model of air levitation. At the beginning is stated search essay deal with levitation. As the next tehere is a couple of examples of physical model, realization, following describing construction and realization of model. Next step was choise of sensor, actuation and electric supply of this model. Following design of communications unit, electronics and cableway used to connect model with PC control card MF 624. The last step was design real-time control system via program Matlab Simulink 2007b using Real Time Toolbox 4.0 made by Humusoft, realization of this system and its settings
Description
Citation
HORÁK, P. Návrh a realizace výukového modelu "Vzduchová levitace" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce na velmi dobré úrovni včetně praktické ukázky výsledků řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO