Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy ekonomických ukazatelů pomocí statistických veličin v konkrétní organizaci. Práce vychází z výsledků analýzy ekonomických ukazatelů organizace. V této práci je uvedena teorie použitá při realizaci konkrétního návrhu. Obsahem práce je také jednoduchá aplikace vytvořená v programu Visual Basic.
This bachelor thesis deals with the analysis of economic indicators using statistical variables in a particular organization. It is based on the results of the analysis of economic indicators of the organization. This paper presents the theory used in the implementation of the specific proposal. Thesis also contains a simple application created in Visual Basic.
Description
Citation
MACHÁLEK, O. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO