Detekce pádu a autonehody prostřednictvím Android smartphonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca „Detekcia pádu a autohavárie pomocou Android smartphonu“ popisuje teoretické spracovanie pádu človeka a autonehody. Pre vytvorenie vhodného modelu pre detekcie bol vykonaný zber údajov simulovaných pádov, denných aktivít a jazdy autom za pomoci 23 dobrovoľníkov. Pre detekciu pádu bola vytvorená neurónová sieť s presnosťou 86 %. Detekcia autohavárie prináša algoritmus využívajúci akcelerometer a GPS, ktorý podľa prítomnosti vysokého preťaženia a absencie jazdy dokáže vyhodnotiť prítomnosti kolízie. Aplikácia bola následne testovaná pomocou všetkých dostupných dát pomocou dobrovoľníkov, ktorí ju používali po dobu 520 h.
Bachelor thesis “Detection of car accident and collapse by Android smartphone” describes theoretical basics of a collapse and a car accident. With help of 23 volunteers, data has been collected from daily tasks, simulating collapses and driving. Based on that a model with capability to classify a car accident was created. The detection of collapse uses neural network with accuracy of 86 %. The detection of car accident uses accelerometer and GPS. To indicate the car accident a high acceleration created by the accident and absence of moving car is required. Next, the application was tested by all available data and by the volunteers in daily life, who used the application for 520 h.
Description
Citation
REPČÍK, T. Detekce pádu a autonehody prostřednictvím Android smartphonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) RNDr. Jan Balvan, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Mgr. Ing. Sedlář položil otázku: Je aplikace kompatibilní s Android Auto? Dala by se aplikace rozšířit i o pád na kole? MUDr. Jurajda položil otázku: Proč používáte pro detekci pouze akcelerometr? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO